Bari sulfat kết tủa

  • Barium Sulphate Precipitated(JX90)

    Bari sulfat kết tủa (JX90)

    Bao bì vận chuyển: bao bì kép, bao màng polyetylen để đóng gói bên trong bằng bao dệt nhựa hoặc bao dệt bằng nhựa tổng hợp với bao bì bên ngoài Khối lượng tịnh 25 hoặc 50kg.Để tránh mưa ẩm, cần phơi trong quá trình vận chuyển.