Natri sunfua

  • Yellow flakes And Red flakes Industrial Sodium Sulfide

    Vảy vàng và vảy đỏ Natri Sulfua công nghiệp

    Được sử dụng làm chất khử hoặc chất kết dính trong sản xuất thuốc nhuộm lưu huỳnh, làm chất tạo nổi trong ngành luyện kim màu, làm chất kết dính để nhuộm bông, được sử dụng Trong ngành thuộc da, trong ngành dược phẩm, tạo ra một số phenacetin, trong ngành công nghiệp điện tử, để mạ hydrat hóa.