Natri Bicacbonat

  • Baking Soda Industrial Grade Sodium Bicarbonate

    Baking Soda Natri Bicacbonat Công nghiệp Cấp

    Natri bicacbonat là một thành phần và phụ gia quan trọng trong việc chuẩn bị nhiều nguyên liệu hóa học khác.Natri bicarbonate cũng được sử dụng trong sản xuất và xử lý các hóa chất khác nhau, chẳng hạn như chất đệm PH tự nhiên, chất xúc tác và chất phản ứng, và chất ổn định được sử dụng trong vận chuyển và lưu trữ các hóa chất khác nhau.