Hóa chất rửa trôi

 • Ferrous Sulfate Heptahydrate (Iron Vitriol)

  Ferrous Sulfate Heptahydrate (Sắt Vitriol)

  Nó có thể được sử dụng làm chất khử trong nhà máy mạ điện, làm chất keo tụ trong nước thải công nghiệp, làm chất kết tủa trong nhà máy in và nhuộm, làm nguyên liệu cho cây sắt đỏ, làm nguyên liệu cho nhà máy thuốc trừ sâu, làm nguyên liệu cây phân bón, như một loại phân bón cho hoa sunfat sắt, v.v.

 • Sodium Hydroxide Granules Caustic Soda Pearls

  Natri hydroxit hạt Caustic Soda Ngọc trai

  Xút xút ngọc trai thu được từ natri hiđroxit, là một chất rắn màu trắng, hút ẩm, không mùi.Xút vảy trân châu dễ dàng hòa tan trong nước, tỏa nhiệt.Sản phẩm hòa tan được trong rượu metylic và ancol etylic.

  Natri hydroxit là một chất điện ly mạnh (bị ion hóa hoàn toàn cả ở trạng thái tinh thể và dung dịch). Natri hydroxit không dễ bay hơi nhưng dễ bay hơi trong không khí dưới dạng khí dung.Nó không hòa tan trong ete etylic.