Borax khan

  • Manufacturers Supply Industry Borax Anhydrous

    Các nhà sản xuất Công nghiệp Cung cấp Borax Anhydrous

    Nó được hòa tan từ từ trong metanol để tạo thành dung dịch có nồng độ 13-16%.dung dịch nước có tính kiềm yếu, không tan trong rượu.

    Borax khan là sản phẩm thu được khi borax được nung nóng đến 350-450 ℃.Khi đặt trong không khí, nó có thể bị hút ẩm thành borax decahydrate hoặc borax pentahydrate.