Tinh luyện

 • Industrial Soda Ash Sodium Carbonate

  Xút công nghiệp tro natri cacbonat

  natri cacbonat nhẹ là bột kết tinh màu trắng, natri cacbonat nặng là hạt mịn màu trắng.

  Natri cacbonat công nghiệp có thể được chia thành: Natri cacbonat nặng loại I để sử dụng trong công nghiệp và natri cacbonat loại II để sử dụng trong công nghiệp, tùy theo mục đích sử dụng.

 • Manufacturers Supply Industry Borax Anhydrous

  Các nhà sản xuất Công nghiệp Cung cấp Borax Anhydrous

  Nó được hòa tan từ từ trong metanol để tạo thành dung dịch có nồng độ 13-16%.dung dịch nước có tính kiềm yếu, không tan trong rượu.

  Borax khan là sản phẩm thu được khi borax được nung nóng đến 350-450 ℃.Khi đặt trong không khí, nó có thể bị hút ẩm thành borax decahydrate hoặc borax pentahydrate.